TESA-Logo.svg.png

Tesa

מפתחת סרטי דבק חדשניים ופתרונות מערכת הדבקה עצמית עבור

.תעשיות שונות, לקוחות מסחריים וצרכני קצה כבר 125 שנים

  .מייצרת כבר יותר מ-7,000 פתרונות דבק שעוזרים לשפר את העבודה, המוצרים או החיים של הלקוחות