top of page

TESA

סרטי דבק חדשניים ופתרונות מערכת הדבקה עצמית עבור תעשיות שונות, לקוחות מסחריים וצרכני קצה כבר 125 שנים   מייצרת כבר יותר מ-7,000 פתרונות דבק שעוזרים לשפר את העבודה, המוצרים או החיים של הלקוחות

bottom of page