תקנון

 

 

 ברוכים הבאים לאתר המכירה האינטרנטי של AEM, שמופעל על ידי איי אי אם אודיו בע״מ. האתר מציע רכישה אינטרנטית בתחומי מדינת ישראל של אוזניות מקצועיות, ציוד אודיו מקצועי ובפרט אוזניות מותאמות אישית של המותג UE השייך לחברת LOGITECH.

האתר מקשר בינכם ובין חברת LOGITECH, מסייע ברכישה ומקל על הניוד מארצות הברית עד אליכם. יחד עם זאת AEM ואלון איתן אינן יצרנים ואינם יבואנים אלא גוף מקשר בלבד ועל כן  - לAEM ולאלון איתן אין כל אחריות ישירה או עקיפה על טיב המוצרים או כל אחריות הקשורה במוצרים בשימושם ובתפעולם.  

 

שימוש ורכישה באתר כפופים להסכמה לכל האמור בתקנון זה. עצם מילוי הפרטים וביצוע הרכישה מהווים הודאה שקראתם את התקנון בעיון, שהבנתם אותו, שאתם מקבלים אותו ושלא תהיה לכם טענה, דרישה או תביעה מכל הנובע מהשימוש באתר. חתימה דיגיטלית על התקנון (בסוף הליך הרכישה) מהווה ראיה להסכמתך ללא סייג לתנאי השימוש, לתקנון והוראותיו.

בשל 'כללי' השפה העברית התקנון נכתב בלשון זכר ומתייחס 'אליך' במינוח ישיר כמשתמש באתר, אבל הוא מכוון באותו מידה אליכן נשים יקרות, לתאגידים וכל אישיות משפטית אחרת.

ככל שהוראות תקנון זה, לא מקובלות עליכם - אתם מתבקשים להימנע מכל שימוש באתר ולהימנע מכל רכישה באמצעות האתר.

לבירורים בנוגע לשימוש באתר ורכישות מוצרים באמצעות האתר, ניתן לפנות ישירות לבעל האתר אלון איתן בדוא"ל Alon@aemisrael.com או בטלפון 054-5985777 בימים א' – ה' בין השעות 8:00-19:00. כתובת המשרדים של AEM: המשביר 4 חולון.

AEM עושה מאמצים לשפר באופן מתמיד את השימוש באתר, את המוצרים ואת השירותים שהיא מציעה. על כן, יתכנו, שינויים באתר לרבות שינוי מבנה האתר, מראה האתר, המידע, המכירות המוצעות בו, זמינות המוצרים וכן שינויים בתקנון עצמו – כל אלו יכולים להיעשות בכל עת , לפי שיקול דעתה הבלעדי של AEM וללא הודעה מראש.

AEM מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה כדי שהאתר יתפקד באופן מיטבי, יחד עם זאת, יתכנו טעויות וכשלים במידע שמסופק באתר וכן שיבושים בתפקוד האתר. בנוסף, לאתר אין הגנה מוחלטת מפני חדירה וביצוע שינויים בו ע"י גורמים בלתי מורשים.

רכישה באמצעות אתר AEM

AEM מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים 'און ליין' לשטחי מדינת ישראל (ללא שטחי האוטונומיה הפלשתינית) באופן הבא:

 • עליך לבחור את המוצר אותו אתה מעוניין לרכוש.

לתשומת ליבך - התמונות והאיורים המופיעים באתר מיועדים לצורך המחשה בלבד. ייתכנו שינויים והבדלים בין התמונות ובין המוצרים לרבות שינויי צבע ונראות.

 • יש להזין פרטים אישיים - בין היתר; שם פרטי ושם משפחה, טלפון וכתובת דוא"ל.

 • יש להזין פרטי כתובת למשלוח המוצרים.

נא ודא היטב שהזנת פרטים נכונים, ושביצעת הזמנה למוצר הרצוי!  משלוח מוצר שונה או לכתובת שגויה בעקבות טעות בהקלדה, תחייב אותך בתשלום עבור המוצר, עבור שני המשלוחים ועבור הטיפול בהם.

 • לאחר הזנת פרטים אלו תתבקש לאשר את תקנון זה, נא קרא אותו בעיון שכן כל פרטיו ותנאיו מחייבים אותך משפטית ומהווים הסכמה לו.

 • הזנת פרטי כרטיס אשראי – לאחר אישור התקנון עליך להזין פרטי כרטיס אשראי לצורך חיובך בגין המוצרים אותם רכשת. ככל שלא ניתן להזין פרטי כרטיס אשראי באתר, יש ליצור קשר עם AEM בטלפון 054-5985777 לצורך השלמת תהליך הרכישה.

סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת באמצעות חברת ויזה כאל (מקסימוס) וAEM לא שומרת את פרטי כרטיס האשראי שלך.

 

ככל ש'רכשת' את המוצר הפכת ל'רוכש' או ל'לקוח' (כפי שמפורט להלן ולעיל) ואתה מצהיר בזאת כי מסרת פרטיים נכונים ושאתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ככל שגילך מתחת ל 18 עליך ליידע את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות האתר ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע רכישה באמצעות האתר.

לקוח, רוכש או משתמש אשר יזין נתונים כוזבים, ישפה את AEM עבור כל נזק שייגרם לה ישיר או עקיף או כל נזק שייגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מהזנת הנתונים הכוזבים, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד.

כל שימוש באפליקציה ובאתר שנעשה תוך הזדהות באמצעי הזיהוי שברשותך, יחייבו אותך כאילו נעשו על-ידך או מטעמך גם אם נעשו על ידי צד שלישי ללא הרשאתך.   

 

ייתכנו שינויים בדרישת ההרשמה. בנוסף, AEM שומרת על זכותה למנוע ממשתמש להשתמש באתר ולבצע באמצעותו רכישה אם יתברר לה שנמסר מידע כוזב, שגוי או שהתנהלותו אינה עולה בקנה אחד עם תקנון או עם כללי התנהלות עסקית הוגנת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מחירים ותשלום

המחירים באתר כוללים את עלות המוצר ומע"מ.

המחירים המצוינים אינם כוללים הכנת 'תבנית אוזן' לאוזניות UE בהתאמה אישית, בתשלום נוסף ישיר למעבדה (כפי שיפורט בהמשך) בסך 300₪ .

אישור הרכישה יבוצע רק עם אישור העסקה על ידי AEM ואישור חברת האשראי, בדבר חיוב האשראי. כל צורת התקשרות אחרת (לרבות דוא"ל) לא יחייבו את AEM.

רוב 'מוצרי המדף' קיימים במלאי – ניתן ליצור קשר עם AEM לצורך בירור קיום המוצר במלאי בטרם ביצוע הרכישה.

אוזניות UE מתוצרת Logitech מוזמנות באופן מיוחד על פי נתוני מידות האוזן שלך, לאחר מדידה מקדימה של תבנית האוזן במעבדה מיוחדת ונשלחים ליצרן בארצות הברית לצורך יציקת אוזניות על פי המידה.

אישור ביצוע ההזמנה על ידי AEM מותנה בקיום המוצר במלאי, ובהזמנת אוזניות מותאמות אישית גם באישור חברת LOGITECH. ככל שלא ניתן יהיה להזמין את המוצר הנדרש לרכישה תודיע AEM ללקוח על כך וללקוח לא תהיה טענה, דרישה או תביעה נגד AEM , ככל שיוחזר ללקוח כספו או יבוטל החיוב בגין העסקה.

 

מדידת האוזן במעבדה חיצונית – אם רכשת אוזניות UE המותאמות אישית למידת האוזן שלך, עליך לבצע מדידה מותאמת אישית במעבדה חיצונית בתשלום נוסף, לצורך יצירת יציקת תבנית אוזן שתשמש לייצור האוזניות לפי מידתך האוזן שלך. היציקה תתבצע אך ורק במעבדת 'אודיולוג'יק' ברחוב סמטה אלמונית 4 בתל אביב.

מיד עם סוף תהליך הרכישה עליך ליצור קשר עם מעבדת אודיולוגיק בטלפון 03-5251693 בין השעות 10.00-18.00 בימין א,ג,ה ובין השעות 10.00 – 15.00 בימים ב,ד.

ביום המדידות עליכם לשלם לאודיולוגיק ישירות 300 ₪ (המחיר כולל מע"מ) עבור יצירת 'יציקת האוזן'

המדידות אורכת בין 10 דקות לחצי שעה ובסופם תהיה מוכנה היציקה שהיא 'תבנית האוזן שלכם' לצורך הכנת האוזניות בהתאמה אישית.

את היציקות AEM אוספת ושולחת לחברת LOGITECH המייצרת את האוזניות על פי היציקה בארצות הברית.  

חברת LOGITECH עלולה לבקש תבנית יציקת האוזן נוספת, בשל פגמים מסוימים בתבנית או כאשר לא ניתן לייצר אוזניות מותאמות לאוזן שלך על פי היציקה. במקרה זה תדרשו להגיע בשנית למעבדת אודיולוג'יק ליצירת תבנית נוספת. יצירת התבנית הנוספת תהיה ללא עלות, יחד עם זאת עקב המדידות הנוספות ייתכנו עיכובים של עד 7 ימים נוספים לקבלת האוזניות.

 

הלקוח מצהיר, כי הוא מבין שהזמנת 'תבנית יציקת האוזן' נעשית על ידי מעבדה חיצונית שאינהAEM  , כי ל AEM אין כל אחריות על טיב או אופן היציקות וכי לא תועלה כל טענה נגד AEM הקשורה ביציקות, הכנתן או כל נזק ישיר או עקיף שייגרם הקשור ביצירת התבנית ב'אודיולוג'יק.

 

משלוחים   

AEM מבקשת לסייע לכם בבדיקת התאמת האוזניות, על כן אנו מעדיפים תמיד לפגוש אתכם, לתת לכם באופן אישי את המוצר כך גם נוכל להסביר ולסייע בהדרכה על פי נסיוננו בתחום.

מוצרי מדף הקיימים במלאי ניתן לאסוף תוך 24 לאחר התשלום בתיאום עם AEM. 

במידה ואתה מעוניין במשלוח (כל משלוח אחר) יהיה עליך לתאם את השליחות במוקד שירות הלקוחות ולשלם בנוסף עבור המשלוח המוזמן על פי עלותו בתוספת ביטוח. מחירי השליחויות יצוינו בשיחה בעל פה ויבוצעו רק לאחר אישורך בכתב ותשלום עבורם.

אוזניות UE בהתאמה אישית לאחר ביצוע התבנית במעבדה, תשלח התבנית על ידי AEM ליצרן בארצות הברית, שם ייצרו את האוזניות לכל היותר תוך 21 ימי עסקים של ארצות הברית. עם אישור. עם הגעת האוזניות ל AEM תשלח אליך הודעה להגיע לאסוף אותם.

באוזניות בהזמנה אישית, יש להגיע לאסוף את המוצר על מנת לבדוק שהוצר הגיע תקין ואכן מתאים בדיוק לאוזן שלך.

מאחר ותהליך הרכישה, ההזנה והייצור תלויה בגורמים שונים, כפי שפורט לעיל, לרבות ; יצירת תבניות אוזן, משלוחים בין לאומיים, ייצור בהתאמה אישית, שחרור ומכס ועוד , ייתכנו עיכובים שאינם תלויים ב AEM.

AEM  לא תהיה אחראית לעיכוב במסירת המוצר מסיבות שאינן תלויות בה, לרבות אך לא רק; כח עליון, שביתות והשבתות, פעולות איבה ומבצעים צבאיים, תקלות טכניות אצל היצרן או בחברת השליחויות.

 

מדיניות ביטול והחזרת מוצרים

מיד עם קבלת המשלוח, עליך לוודא את המוצר שהתקבל ולוודא שמדובר במוצר המוזמן ובחשבונית מתאימה.

מוצרי מדף על פי חוק הגנת הצרכן ניתן להחזיר מוצר פגום, שאינו תואם את הרכישה, שסופק באיחור או שההסכם בגינו הופר - עד 14 ימים מיום שהתקבל אצלך. יש להודיע בכתב לAEM תוך 24 שעות מקבלת המוצר את דרישת הביטול. המוצר יתקבל ב AEM רק באריזה מקורית והכל בהתאם להוראות החוק.

AEM לא תוכל לאשר החלפה, זיכוי או החזר כספי עבור מוצר שאריזתו נפתחה, מוצר שנעשה בו שימוש, נפגם או ניזוק מכל סיבה שהיא.

ככל שהמוצר הוחזר מסיבה אחרת (ושאינה מפורטת בחוק) ישלם הלקוח עבור שילוח המוצר ל AEM על חשבונו ויישא בדמי ביטול בגובה 100 ₪ או 5% - לפי הנמוך.

מוצרים מותאמים אישית - אוזניות UE בהזמנה אישית, או כל מוצר שהוגדר כייצור מיוחד על פי דרישה, נוצר במיוחד בשבילך ומתאים רק למידות האוזון האישיות שלך. למוצר זה אין כל ערך עבור אדם אחר ולכן מרגע משלוח התבנית לייצרן אין לבטל את ההזמנה, אין החזר כספי, אין זיכוי ואין החלפה.

ביטול הזמנה על ידי AEM

AEM רשאית לבטל הזמנה ולהחזיר לך את הכסף במקרים הבאים: * אם המוצר המבוקר אינו במלאי או לא ניתן לייצור על ידי LOGITECH, * אם בוצעה הזמנה בניגוד לתקנון זה או בניגוד לחוק *אם ללקוח יש חוב כספי ל AEM שלא שולם * אם לא מתאפשרת רכישה באמצעות כרטיס האשראי.

 

אחריות

אחריות על המוצרים היא אחריות יצרן בלבד אשר ניתנת על ידי חברת Logitech.

ניתן לראות את אחריות היצרן בקישור הבא : https://pro.ultimateears.com/support.

כל ענין שידרוש תיקון של המוצר שרכשת יועבר לתיקון במעבדה של Logitech  בארצות הברית בכפוף לאחריות היצרן ולהוראות השימוש במוצרים, אשר צמודים למוצר.

AEM מקשרת בלבד בינך ובין חברת Logitech לצורך סיוע ברכישת המוצרים ואין לה אפשרות לתקן את המוצרים או לתת אחריות עבורם. עם חתימה על תקנון זה, אתה מצהיר כי ברור לך באופן מוחלט ש AEM אינה מעניקה כל אחריות על המוצרים שנרכשו באתר וכי קיום האחריות מוטל על Logitech  בלבד. עם רכישה אתה מצהיר כי לא תהיה לא כל טענה כלפי AEM הקשורה באחריות המוצר, טיבו, איכותו או נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש בו.

AEM מעניקה ללקוחות שלה שירות אישי ועל כן ככל שתהיה כל תקלה, נשלח את המוצר לתיקון אצל היצרן בארצות הברית, אולם אין בכך כדי להטיל כל אחריות הקשורה במוצר על AEM.

לתשומת ליבך, על פי הוראות היצרן  – אין אחריות לנזק או תקלה שמקורם: קורוזיה, נפילה, הזעה תאונה, נזק מכוון, הזנחה, מוצר שתוקן על ידי גורם שאינו מורשה ושינוי של האוזניות

 

ככל שהמוצר הגיע אליך כשאריזת המשלוח פגומה או אריזת המוצר פגומה – נא צור איתנו קשר ללא דיחוי ובקש מהשליח לציין את הנזק על גבי טופס מסירת המשלוח, על מנת שנוכל לסייע לך במקרה של תקלה בשליחות אינה תלויה בנו.

 

עלויות וזמני משלוח לתיקון במסגרת אחריות -

זמן תיקון המוצר - מכיוון שהמוצר נשלח לתיקון במפעל היצרן בארצות הברית, מתוקן במעבדה שם ומוחזר לישראל לאחר מכן – הטיפול כולו מיום קבלת המוצר עלול לארוך עד 30 ימי עסקים.

 

עלויות משלוח – במהלך תקופת אחריות המוצר על ידי היצרן, וככל שהמוצר יתוקן במסגרת האחריות ישלם הלקוח לחברת AEM רק עבור עלויות משלוחים ליצרן ומהיצרן כולל ביטוח שליחות, רשומון מכס ייצוא ועמילות מכס בישראל סך הכל 650 ₪. 

 

 

שירות ותיקונים  

בחודש הראשון החל מקבלת האוזניות ולמשך החודש הראשון בלבד.  אם מידת האוזניות אינה מתאימה לכם – ניתן לשלוח את האוזניות לתיקון על חשבון היצרן ללא עלות משלוח

לא תתקבל מידה לתיקון לאחר חודש מיום קבלת האוזניות על ידי הלקוח.

לאחר תום תקופת האחריות, על אחריות היצרן (ניתן לראות את תנאי האחריות  באתר היבואן (לינק פעיל) ) או בכל מקרה של תיקון אשר אינו במסגרת האחריות, AEM מעניקה שירות לשליחת המוצר לשירות התיקונים בחברת היצרן בארצות הברית.

עלות התיקון שלא במסגרת אחריות הינה 1,170 ₪ כולל משלוחים ומע"מ

תשומך ליבך, כי התיקון כפוף ליכולת היצרן לתקן את המוצר, וכי ייתכנו תקלות שהן בלתי ניתנות לתיקון כמו שבר משמעותי  או כל דבר אחר המופיע באחריות היצרן.

 

שמירה על הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו.

AEM נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שלך. המידע המתקבל באתר מוצפן לפי תקן מקובל, אבל אין הגנה מושלמת מפני חדירה של גורמים לא מורשים. לכן AEM  לא תהיה אחראית במקרה של התרחשות כל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם לך אם יעשה במידע שימוש לא מורשה בדרך שאינה בשליטתינו.

עם חתימה על תקנון זה, אתה מאשר קבלת חומר פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות מסרוני סמס מעת לעת מידע. באפשרותך להסיר את שמך מרשימת התפוצה בכל עת ביצירת קשר עם האתר במייל Alon@AEMIsrael.com או בטלפון 0545985777 .

 

שימוש בCookies

AEM משתמשת בטכנולוגיית Cookies ובטכנולוגיות דומות המאחסנות מידע מסוים במכשיר שלך לצורך שיפור שירותי החברה למשתמשים, איסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, אימות נתונים, התאמת האתר להעדפות המשתמשים לצרכי אבטחת מידע ועוד. לא ניתן ל'נטרל' את טכנולוגיית הCookies  באתר.

 

פרטי כרטיס אשראי

סליקת כרטיסי אשראי של לקוחות מתבצעת באמצעות ספק הסליקה וAEM לא שומרת את פרטי כרטיס האשראי אשר נמסרו לה בשרתיה.

 

שימוש בפרטיך

AEM שומרת את פרטיך בסודיות, יחד עם זאת מסירת פרטיך כנדרש באתר, היא ראייה להסכמה שלך לפעולות הבאות:

 • הכללת פרטיך (למעט פרטי כרטיס האשראי) במאגרי המידע שמנהלת AEM בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן - "חוק הפרטיות");

 • פיקוח ממוחשב על פעילותך באתר, לרבות באמצעי תוכנה גלויים ונסתרים ושימוש בקבצי "cookies";

 • שיתוף פעולה עם כל רשות אכיפת חוק וציות לכל צו שיפוטי המחייב את AEM לגלות את פרטיך.

 • מסירת פרטיך במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש ובין AEM שתחייב חשיפת פרטים;

 • אם יבוצע באתר, פעולות בניגוד להסכם זה, בניגוד לתנאי השימוש או בניגוד לדין;

 • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג' - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

.

 

קניין רוחני

השימוש באתר מהווה הצהרה מצידך, כי האתר על כל תכניו, לרבות עיצובו, התמונות, העיצובים, הטקסטים, האיורים, הצילומים, קטעי האודיו, קטעי הווידיאו, השרטוטים, התרשימים, הגרפיקה, השמות וסימני המסחר, המופיעים באתר, כל מידע ונתונים שנאגרו בו, קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר, מהווים זכויות קניין רוחני (להלן: "הקניין הרוחני"), השייך בלעדית ל AEM ומוגן עפ"י כל דין.

כל הזכויות בתכנים, לרבות זכויות העתקה והפצה וכל זכות קניין רוחנית אחרת שבתכנים, שייכים ל-AEM  ואין ולא תהיה לך זכות מכל סוג שהיא בתכנים. השימוש בתכנים על-ידך ייעשה לצרכיך האישיים בלבד.

השימוש באתר מהווה הצהרה מצידך, שאתה מודע לכך שחלקים שונים מהתכנים לרבות חלק מהתמונות והעיצובים, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין AEM לבין צדדים שלישיים שזכויות היוצרים בתכנים אלו לרבות בתמונות, בטקסטים ובעיצובים שייכים לאותם צדדים שלישיים, ואתה מודע לכך שאין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את התכנים הללו, לרבות את התמונות, הטקסטים והעיצובים, ושאין לעשות בהם כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בלא קבלת הסכמה מפורשת מ AEM, מראש ובכתב.

השימוש באתר מהווה הצהרה מצידך, שאתה מכיר בכל זכויות הקניין הרוחני שבתכנים ושאתה מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בתכנים המהווה הפרת זכויות יוצרים
או פגיעה בכל זכות קניינית אחרת, לרבות הפרת זכויות בפטנט, במדגם, בסוד מסחרי ו במוניטין הקשורים לאתר והשייכים לAEM או לצדדים שלישיים.

סמכות שיפוט


התקנון כפוף לדין הישראלי. בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ע"י כל עילה משפטית, ברירת הדין, מקום השיפוט וסמכות השיפוט הבלעדית יהיו לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולבית משפט זה בלבד.


שונות


AEM רשאית לחסום בפני משתמש כלשהו את הגישה לאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה כלשהי מראש.

 

AEM  רשאית להוסיף, לשנות או לתקן את התקנון על ידי עדכונים באתר, ותפרסם בו גם את מועד תחילת תוקפו של כל שינוי או תיקון.


אף אם ייקבע ע"י סמכות שיפוטית כי הוראה כלשהי מהוראות התקנון בטלה מהיותה סותרת את הדין, יתר הוראות התקנון יישארו בתוקפם.

 

AEM רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי התקנון, בכל עת ולכל צד שלישי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בהמחאת זכויות על דרך השעבוד או בהמחאת זכויות בכל דרך אחרת, ללא כל חובה מצדAEM  לפרסם את דבר ההמחאה.


 

מקווים שהאתר ואנחנו נעזור לכם !!!

 

 

אלון איתן